Namens de WRA vragen wij U aandacht voor het volgende:

Helaas zijn er in het verleden enkele incidenten geweest waarbij medewerkers c.q. functionarissen, werden uitgescholden of zelfs fysiek bedreigd. Hierop heeft de WRA beslist dat er in dergelijke gevallen dient te worden gehandeld als hieronder beschreven.

“Indien iemand zich onbehoorlijk gedraagt tegen medewerkers of andere functionarissen dan zullen de volgende stappen worden ondernomen

Stap 1. : De training wordt stilgelegd.

Stap 2. : Het bestuur verwijdert de dader(s) van het terrein, of de

politie wordt gebeld om de dader(s) te laten verwijderen.

Stap 3. : De training zal niet eerder worden hervat dan dat de

veroorzaker(s) van de onrust van het terrein is c.q. zijn

verwijdert.

Ook wanneer iemand de medewerkers en/of verenigings-vertegenwoordigers bedreigd, met geweld voor tijdens of na de training dan zal het bestuur zonder aarzelen de politie bellen. Al naar gelang het oordeel van de beller, rekeninghoudend met de zwaarte van de bedreiging, zal dit gebeuren op 0900-8844 of 112.

Hoewel dergelijke gevallen gelukkig niet vaak voorkomen, en binnen de windhondenrensport grotendeels vriendelijk en sportief met elkaar omgegaan wordt, is dit een begrijpelijke beslissing van de WRA.

Laten we er met zijn allen er voor zorgen dat alle medewerkers en functionarissen op een plezierige manier hun functie uitoefenen. Immers, deze mensen zijn op hun vrije dag(en) beschikbaar zodat wij allen deze sport kunnen beoefenen.

 

Namens het bestuur van de WRA.