Het bestuur van de Windhonden Renvereniging Amsterdam (WRA) bestaat uit 5 leden en is per 11 februari 2018 als volgt samengesteld:
(het sturen van een e-mail naar de betreffende functionaris kan door te klikken op de link)

 

Ron de Wildt, voorzitter

Erik Hamelers, secretaris

Terry de Regt, penningmeester

Steven Krap, commissaris

Orlando Hernandez, commissaris

 

Overige functies

Erik Hamelers, wedstrijdsecretariaat

Erik Hamelers, webmaster

Nog invullen, trainingen