Bestuur

Het bestuur van de Windhonden Renvereniging Amsterdam (WRA) is als volgt samengesteld:
(het sturen van een e-mail naar de betreffende functionaris kan door te klikken op de link)

Wim van den Broek,  voorzitter

Telefoon: 06-25527522

Frank van Elden,  secretaris

Telefoon: 06-49808188

Henk van Dommelen, penningmeester

Gerard van Doorn, commissaris

Overige functies

Vacant, wedstrijdsecretariaat

Frank van Elden, webmaster

Telefoon: 06-49808188