Wijziging bestuurssamenstelling WRA

Op 26 juli 2018 heeft onze voorzitter, Ron de Wildt, laten weten zijn bestuursfunctie neer te leggen. Ron heeft een jaar lang met alle mogelijke energie en inspanning het bestuur van de WRA geleid en veel taken en klussen op en rond de baan opgepakt. Ondanks dat hij dit met veel plezier gedaan heeft, gaf hem niet de voldoening die hij had gehoopt. Dit is de voornaamste reden van zijn opstappen.

Voor de overige leden van het bestuur kwam dit als een grote klap, waarop we ons moesten beraden. Volgens de WRA statuten kan een bestuur van vier bestuurders doorgaan tot aan de volgende ALV. In goed onderling overleg hebben we besloten dat we dit zullen doen met Orlando, Steven, Terry en mijzelf. Wij zullen de taken van de voorzitter onder elkaar verdelen en zo de vereniging draaiend houden. Dit betekent wel dat we niet alles kunnen doen wat we zouden willen doen, wat mogelijk in de activiteiten of trainingen zal gaan blijken.

Statutair gezien heeft Ron een opzegtermijn van 2 maanden, die eind september afloopt. Julliezullen begrijpen dat hij in deze periode geen activiteiten voor de WRA meer oppakt.

We vragen begrip voor deze situatie en vragen alle leden om zo veel mogelijk te helpen waar mogelijk. Tot slot willen we Ron bedanken voor zijn enorme inzet de afgelopen jaren.