Beste windhonden leden en oud leden,

Afgelopen zaterdag 22 september jl. hebben wij onze eerste trainingsdag er op zitten onder leiding van het nieuwe bestuur. Daar dit een  zeer positieve ouderwetse gezellige trainingsdag was, hebben wij naar aanleiding daarvan besloten om op zondag 30  september a.s. voor alle windhonden (leden en oud leden) een gecombineerde trainingsdag  te organiseren. Deze dag bestaat uit een baantraining en coursingstraining. Het is de bedoeling dat er 1 keer word gerend op de baan  en 1 keer coursingstraining op het veld plaatsvind  (dus niet in wedstrijd verband!).

Het word dus een fundag, die wij willen afsluiten met een bescheiden warm/koud buffet verzorgd door onze WRA kok WAM,  geheel door het bestuur van de WRA aangeboden in een gezellige ouderwetse Amsterdamse sfeer zoals wij die heel vroeger gewend waren bij de WRA. Drankjes zijn helaas voor eigen rekening.

Graag even aanmelden voor het buffet (i.v.m inkoop) op john@wrvamsterdam.nl

Trainingsdag:  voor  windhonden bezitters die niet lid van de WRA zijn bedraagt:                 4,= euro per hond.

Wij hebben er zin aan!

Tot zondag.  Aanvang 12:00 uur

Voorzitter: Wim v/d Broek

 

Wijziging in de bestuurssamenstelling

Op zaterdag 15 september heeft er bij de WRA een Algemene Ledenvergadering plaats gevonden en is de bestuurssamenstelling gewijzigd. Tijdens de vergadering is dhr. Wim van der Broek gekozen als voorzitter van de WRA. Wim  heeft zijn sporen verdient als deskundige in de windhondenrensport, hij heeft vele kampioenschappen met zijn whippets behaald en op zijn naam staan en beoefend de windhondenrensport al meer  dan 50 jaar, en heeft meer dan 10 jaar bestuurlijke ervaring.

Als commissaris is John Weijers gekozen. John heeft al vanaf 1978 Afghaanse windhonden. Hij gaat zich  gaat zich hoofdzakelijk bezig houden met de techniek, is geruime tijd bij de WRA starter geweest, en beheerd vanaf heden de WRA website als Webmaster

Als 2e commissaris is tijdens de vergadering met meerderheid van stemmen gekozen Pedro Vacas Martinez.

 Langs deze weg vragen wij een ieder zijn steun om de WRA weer op te bouwen naar een  niveau waar men weer plezier beleefd en zonder zorgen deel kan nemen aan de training zoals we dat in het verleden gewend waren. Zonder een ieders inzet heeft de WRA geen bestaansrecht. Graag doen wij een beroep op u om de Amsterdamse club weer op de kaart te zetten. We hebben nog vele hobbels te nemen en zijn er nog lang niet, maar staan open voor suggesties en goede ideeën. voorlopig gaan we trainen op de zaterdag en de andere honden op zondag als proef. Tevens zijn wij nog op zoek naar een secretaris met ervaring en hebben we nog een vacature voor een commissaris kantine.