Nog een wijziging in de bestuurssamenstelling

Op 17 augustus 2018 heb ik, Erik Hamelers, mijn bestuursfunctie als secretaris van de WRA opgezegd. Met de inachtneming van de 2 maanden opzegtermijn betekent dat dat mijn functie eindigt op 17 oktober 2018.

Mijn taken als webmaster en wedstrijdsecretaris heb ik per direct neergelegd. Hiervoor geldt geen opzegtermijn. Dat betekent dat de WRA website en WRA Facebook pagina vanaf nu niet meer door mij bijgehouden worden. Wedstrijden inclusief de coursingwedstrijd in september organiseer ik ook niet meer.

De reden voor het opzeggen van mijn functie zijn de zeer negatieve krachten vanuit enkele leden van de WRA na het aftreden van de WRA voorzitter. Ik wens mijn energie niet te besteden aan negatieve zaken, die langzaam beginnen te lijken op de gebeurtenissen in de vereniging in 2017. Ik ben gevraagd mee te helpen de WRA weer op te bouwen, maar blijkbaar is dat binnen de huidige omstandigheden niet mogelijk.

Ik zal er zorg voor dragen dat er zo spoedig mogelijk een ALV uitgeschreven wordt om de open gevallen bestuursfuncties opnieuw in te vullen.

Aan iedereen die in positiviteit meegewerkt heeft aan de WRA de afgelopen maanden veel dank.

Wijziging bestuurssamenstelling WRA

Op 26 juli 2018 heeft onze voorzitter, Ron de Wildt, laten weten zijn bestuursfunctie neer te leggen. Ron heeft een jaar lang met alle mogelijke energie en inspanning het bestuur van de WRA geleid en veel taken en klussen op en rond de baan opgepakt. Ondanks dat hij dit met veel plezier gedaan heeft, gaf hem niet de voldoening die hij had gehoopt. Dit is de voornaamste reden van zijn opstappen.

Voor de overige leden van het bestuur kwam dit als een grote klap, waarop we ons moesten beraden. Volgens de WRA statuten kan een bestuur van vier bestuurders doorgaan tot aan de volgende ALV. In goed onderling overleg hebben we besloten dat we dit zullen doen met Orlando, Steven, Terry en mijzelf. Wij zullen de taken van de voorzitter onder elkaar verdelen en zo de vereniging draaiend houden. Dit betekent wel dat we niet alles kunnen doen wat we zouden willen doen, wat mogelijk in de activiteiten of trainingen zal gaan blijken.

Statutair gezien heeft Ron een opzegtermijn van 2 maanden, die eind september afloopt. Julliezullen begrijpen dat hij in deze periode geen activiteiten voor de WRA meer oppakt.

We vragen begrip voor deze situatie en vragen alle leden om zo veel mogelijk te helpen waar mogelijk. Tot slot willen we Ron bedanken voor zijn enorme inzet de afgelopen jaren.

Geen training op 8 en 12 augustus

Tot onze grote spijt moeten we zowel de training van woensdag 8 augustus ((half-)windhonden) en zondag 12 augustus (overige rassen) annuleren vanwege onbeschikbaarheid van onze draaiers op beide dagen.

Volgende week woensdag en zondag zijn jullie weer van harte welkom op onze training.