Algemene gegevens van de WRA

Bank: ING
Rekening:
IBAN:  NL24 INGB 0000 7043 20
BIC:
KvK:
E-mail algemeen: info@wrvamsterdam.nl
Internet: www.wrvamsterdam.nl
Facebook: Facebook WRA
Bezoekadres: Noorderweg 10, 2064 KD Spaarndam
Navigatiegegevens:  N 52′ 25′ 21.436”, O 4′ 44′ 5.972”
Postadres secretariaat De Lagune 6, 3823 TS Amersfoort

Voor specifieke emailadressen zie de pagina bestuur.